Školicí centrum

pro pracovníky s lasery

 • Hi-Tech prostředí laserového centra
 • Praktická cvičení v Edulabu a optické dílně
 • Profesionální lektorský tým odborníků na laserové technologie
 • Sdílení znalostí a praktických zkušeností
 • Certifikát o absolvování kurzu

Kurzy od laserových profesionálů

pro laserové pracovníky | L2L

 • Kurzy nabízené v HiLASE Laser & Safety Trainig Centre (LSTC) jsou tvořeny odborníky na laserové systémy, laserové aplikace a laserovou bezpečnost.
 • L2L - laserista laseristovi.
 • Velký důraz je kladen na praktickou část v Edulabu nebo optické dílně, kdy si účastníci kurzu odzkouší řešení úloh, kterým laseroví inženýři a další pracovníci s lasery čelí.
 • Účastníci kurzů mají možnost diskutovat praktická řešení z jejich provozů s HiLASE profesionály.
 • V případě zájmu o privátní konzultaci nás kontaktujte prostřednictvím lstc@hilase.cz

nabídka kurzů

Kurz se zaměřuje na nejdůležitější oblasti při provozu laserového zařízení: čistění optických komponent laseru, nastavování laserového paprsku a měření výstupních parametrů laseru.


Údržba laseru

Podrobné školení LSO s výpočty

a praktickou lekcí v laboratoři vychází

z požadavků norem řady

ČSN EN 60825 Bezpečnost laserových zařízení.


Laser Safety Officer | LSO

Školení laserové bezpečnosti

pro pracovníky s lasery třídy 3B a 4, pro vedoucí pracovníky, pro OZO

v BOZP.Laserová bezpečnost | LST

O kurzech

Typy kurzů

Otevřené (účastníci z různých firem)

Privátní (účastníci z jedné firmy)

Termíny

U každého kurzu vypisujeme 2 termíny v roce.

Základní

Pokročilý

Jazyk

CZ/EN

Délka kurzu

4h/ 8h

U LSO 2,5 dne.

Cena

Ceny jednotlivých kurzů zahrnují studijní materiály, vydání certifikátu o absolvování kurzu, občerstvení v závislosti na délce kurzu.

Místo konání

Centrum HiLASE/ u partnera kurzu. Některé kurzy lze uspořádat přímo v prostorách zákazníka.

Témata

 • Údržba laserových zařízení - kontrola optiky a nastavení, měření výstupních parametrů
 • Přehled průmyslových laserových aplikací vč. laserového mikroobrábění
 • Úvod do pevnolátkových laserů - základní schéma, výstupní parametry, aplikace
 • Tenkodiskové lasery - základní schéma, výhody, výstupní parametry, aplikace
 • Vláknové lasery - teorie a praktické sestavení
 • Diagnostika laserového paprsku - výkon, energie, spektrum, profil, M2
 • Změna vlnové délky laserového svazku za účelem optimalizace laserového opracování
 • Pokročilé úlohy z laserové laboratoře - nastavení Pockelsovy cely, měření délky pulsu
 • Bezpečnostní části řídicích systémů - interlock
 • Laserová mechanika - přesné polohování, vakuová kompatibilita, chlazení
 • Laserová laboratoř - jak začít, základní vybavení
 • Laserová bezpečnost - LSO, LST

kontakty

Adresa

Centrum HiLASE | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany

Kontakt pro LSTC kurzy

Ing. Marie (Majka) Thunová

Vedoucí PR & Marketingu

Cell Phone Icon

+420 702 235 039

email

Copyright © 2024 HiLASE. Všechna práva vyhrazena.